Từ Khóa : Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Chủ đề : Bộ sưu tập      
Tiêu đề mô tả bổ sung :
             

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 1342)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10First ォ Back · Next » Last
 
Thực hành bào chế - Sinh dược học kiểm nghiệm và bảo quản thuốc 2
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 56  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Bào chế - Sinh dược học kiểm nghiệm và bảo quản thuốc
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Tin học chuyên ngành dược
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 228  trang
Số phân loại: 500
Tiêu đề đề mục: Tin học chuyên ngành Dược
Tiêu đề mô tả bổ sung: Cao đẳng y tế Lâm Đồng
Tóm Tắt:
 
Tiếng Anh chuyên ngành dược
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 55  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Tiếng Anh chuyên ngành Dược
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Sử dụng thuốc
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 250  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Sử dụng thuốc
Tiêu đề mô tả bổ sung: Cao đẳng y tế Lâm Đồng
Tóm Tắt:
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học phát triển kỹ năng cá nhân
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 78  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Nghiên cứu khoa học
Tiêu đề mô tả bổ sung: Cao đẳng y tế Lâm Đồng
Tóm Tắt:
 
Pháp chế dược
Tác giả:
Tác giả phụ: <