NỘI QUY THƯ VIỆN

 

1. Khi đến thư viện

- Xuất trình thẻ.

- Chấp hành đúng các quy định của thư viện về việc sử dụng tài liệu của thư viện.

- Thực hiện nếp sống văn minh, đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn ào.

- Bảo vệ tài sản của thư viện.

+ Giữ gìn bảo quản tài liệu: Không được đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, cắt xén hoặc làm hư hại đến tài liệu.

+ Giữ gìn bàn ghế, máy móc và trang thiết bị khác của thư viện.

- Không được vào khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện.

2. Khi ra khỏi thư viện:.

Phải trả lại những tài liệu đã mượn của thư viện (Trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của thư viện).

Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng khác khi mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm..

3. Sử dụng tài liệu của thư viện

Đọc tại chỗ:.

- Mỗi lần mượn tối đa 2 tài liệu (bản); bạn đọc được phép trực tiếp lựa chọn tài liệu trên giá. Hết giờ phục vụ, bạn đọc trả tài liệu tại quầy thủ thư..

Mượn về nhà:.

- Đối với học sinh:

- Đối với cán bộ giảng viên, công nhân viên:

4. Khi mất tài liệu :

- Khi bạn đọc làm hư hỏng hay mất tài liệu của thư viện có nhiệm vụ đền bù gấp 3 lần giá trị sách theo giá thẩm định tài liệu hàng năm.

Ghi chú: Bạn đọc kiểm tra tình trạng tài liệu khi mượn và trả tài liệu tại thư viện.